Werkwijze

Vertrouw op jezelf. Je weet meer dan jezelf denkt.
– Benjamin Spock –

Het coachtraject
Een coachstraject volgt altijd het tempo van de gecoachte op zoek naar het antwoord op de vraag. De lengte van een traject kan dus variëren, maar bestaat uit gemiddeld 5 á 6 gesprekken.

Intake
Intake voor een coachingstraject in opdracht van een organisatie vindt altijd plaats in aanwezigheid van de te coachen kandidaat, de opdrachtgever namens de organisatie en de coach. Wanneer de gecoachte zelf opdrachtgever is, vindt een tweegesprek plaats met de coach.
Tijdens een kennismakingsgesprek verkennen we het probleem en formuleren we de coachvraag. Dat doen we op zo’n manier, dat we achteraf samen kunnen vaststellen of je vraag op een bevredigende manier beantwoord is.

De gesprekken
Een coachgesprek kan op diverse manieren plaatsvinden. Afhankelijk van het verloop van het traject en de aard van het probleem zet ik diverse technieken en methoden in. Aan het eind van het gesprek maken we een volgende afspraak en krijg je eventueel een opdracht mee. De gesprekken duren ongeveer een uur.

Evaluatie
Ik hecht eraan het coachtraject en de uitkomsten ervan goed met elkaar te evalueren. Enerzijds om nog eens goed te checken of de coachvraag op een bevredigende manier beantwoord is, anderzijds om zelf ook te leren en mijn aanpak steeds weer verder te ontwikkelen.

Locatie
De coachgesprekken vinden plaats op een coachlocatie die voor ons beiden goed bereikbaar is, in elk geval op enige afstand van je eigen werkomgeving.

De investering
De kosten van een coachtraject (5 a 6 gesprekken) bedragen €1.295 exclusief btw. Dat is inclusief de voorbereiding en nazorg (bijvoorbeeld huiswerkopdrachten) van mijn kant.


 

no comments

Comments are closed.