Om gaan met veranderingen: is jouw glas halfvol of halfleeg?

Een interessant artikel van Frank van Marwijk over de manier waarop we naar ons werk kijken en daarmee zelf het plezier in ons werk kunnen beïnvloeden. Zijn opvatting: werktevredenheid heeft te maken met perceptie. Wat we van het werk waarnemen en erover geloven. En dat betreft niet per se de feiten, maar onze gedachten daarover. Zeker in tijden van organisatieverandering zijn we geneigd het glas halfvol te zien.

“Crisisbeleid kan ons emotioneel welzijn aantasten, als we tenminste daaraan toegeven. Als we steeds herhalen dat alles alleen maar slechter wordt, terwijl we het ooit zo goed hadden, dan gaan we erin geloven. We zullen dan wat we doen niet meer als zinvol ervaren. En daarmee verliezen we ook ons gevoel van plezier, motivatie en controle. Kijk vanaf nu eens anders naar uw werk. Vergelijk uw werk niet met vroeger, maar richt u op de toekomst. Ga een nieuwe uitdaging aan. Zou u solliciteren voor de functie die u op dit moment bekleedt als u deze baan nog niet had?”

Lees hier het hele artikel.

 

Category: Omgaan met verandering, Werkplezier | Tags: , , , | No comments yet

Comments are closed.